I huvudsak två telefonveterinärtjänster erbjuds på marknaden. Samtalen finansieras i hög grad av våra djurförsäkringar. I själva verket är försäkringsfinansieringen en förutsättning för business. Vethem är nya på marknaden och redovisar en nollomsättning 2018 och en förlust på 1,6 miljoner kronor. FirstVet gör brakförlust 2018 med - 14 miljoner med en omsättning på nästan 17. Sju anställda finns i FirstVet. Allt mer kapital finns i bolaget. Från 1,7 miljoner till 57 miljoner sedan 2016. De har med andra ord råd att backa ett tag till. 


Tjänsten presenteras så här på FirstVets hemsida.

FirstVet ingår i alla svenska djurförsäkringar - hur fungerar det?

Hur kan FirstVet vara gratis med djurförsäkring?
Tack vare samarbeten med alla svenska försäkringsbolag är FirstVet gratis att använda och fungerar som en sjukvårdsrådgivning för djur. Den första kontaktpunkten om man behöver råd, behandling eller remiss. Djurägare uppmuntras att boka videosamtal via FirstVet innan man tar steget och åker in till en djurklinik för att känna sig säker i sitt beslut. Om ditt ärende är akut får du alltid hjälp att hitta rätt vård för ditt djur.

Betalar jag någon självrisk?
Nej, ditt försäkringsbolag tar inte ut någon kostnad för självrisk.

Påverkar det min premie?
Nej det påverkar inte din försäkringspremie.

Kan FirstVet långsiktigt ersätta min vanliga veterinär?
Nej, FirstVet bör ses som ett komplement till den fysiska vården och inte en ersättare. Vi arbetar aktivt med veterinärbranschen för att se till att alla Sveriges djurägare har tillgång till veterinär, oavsett var i landet de är.


Företagsidén för djurförsäkringsbolagen är att telefonrådgivningen styr bort patienter från akutmottagning eller vanliga besök genom att få rätt råd. Ganska mycket vård blir det för 17 miljoner. Det motsvarar en medelstor dagöppen kliniks omsättning i Sverige. 

För att ekvationen ska gå ihop och det inte innebär en fördyring för djurägarna med höjda försäkringspremier så behöver de rådgivande veterinärerna vara väldigt effektiva i sin rådgivning. De behöver alltså styra bort vård för mer än vad de kostar när de ger den (i alla fall på sikt). På fysiska kliniker är råden gratis, men jag anar en misstanke från bolagen att vi krigar in varenda patient oavsett om det behövs eller inte. Däremot är det sällan en veterinär som svarar i telefonen på klinikerna. 

Texten antyder att det inte finns tillgång till veterinär rådgivning i landet. Att djurkliniker och sjukhus är svåra att komma i kontakt med. Att vi är tacksamma för denna nya spelare och samarbetar med den. Jag känner inte igen någon samverkan eller att det skulle vara svårt att nå oss för råd på klinikerna. Jag tror också att tillgängligheten att ringa riskerar att överkonsumera rådgivning för våra försäkringspengar. 

För många kollegor är tjänst på FirstVet och Vethem ett andningshål, en möjlighet att jobba hemifrån och det är gott så. Det är kanske den enda fördelen jag ser med tjänsten. Även om det också innebär att vår bransch tappar arbetskraft. 

Har vi som djurägare råd att köpa rådgivning av digitala veterinärer och djursjukskötare för mångmiljonbelopp per år när de ges gratis på djurklinikerna?