I dag är det en viktig dag. Den internationella antibiotikadagen.


Antibiotikaresistens är en farsot som drabbar oss alla. Enda vapnet är återhållsamhet. Att inte behandla banala åkommor med antibiotika där djur och människor med eget immunförsvar kan läka ut infektionen själv. Inte behandla virusinfektioner. Att ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning.


Att reservera kritisk antibiotika till de vars liv hänger på en skör tråd. Gamla, nedsatta människor. Människor med immunbristsjukdomar. De som behöver byta ett organ. Våra för tidigt födda småttingar. Och inte minst - våra kommande generationer.


Du kan göra något också. Fråga doktorn eller veterinären om antibiotikabehandlingen verkligen är nödvändig, om den behöver vara så lång eller om den kan förkortas. Varje dag utan antibiotika är en värdefull insats för att minska spridningen av antibiotikaresistenta gener över jordklotet.


Antibiotikaresistens har varit min hjärtefråga sedan 2005. Då peakade den veterinära smådjursförskrivningen. Med utbildningar och ökad medvetenhet har vi blivit bättre. Jag är stolt över hur vi lyckats vända tänket i så stor utsträckning och med så små medel.


För effekterna av antibiotikaresistenta bakterier är på riktigt. Mot värstingarna ESBL (tarmbakterier med särskilt svår resistens) saknas idag på många platser i världen verksamma antibiotika. Människor dör av ESBL infektioner även i Sverige.


Lär mer om antibiotikaresistens på SVAs utmärkta sida! http://www.sva.se/om-sva/publikationer/antibiotikaresistens?lid=35817