Att vara djurägare är förenat med ansvar. Ansvaret definieras enligt djurskyddslagen . 

I andra kapitlet paragraf 1 står att läsa att det är ett grundläggande djurskyddskrav att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.


På dig som djurhållare finns det också krav. Att du ska ha tillräcklig kompetens för att sköta om djuret på bästa sätt. I det inkluderas att känna till djurslagets grundläggande behov och hur det uttrycker sig när det är sjukt. 

Om djuret är sjukt förväntas du agera. Inte vänta och se. Du kan välja mellan att ge det nödvändig vård eller avliva. Avlivning kan göras hos veterinär eller någon som kan utföra avlivning på skonsamt sätt, t ex genom att djuret skjuts. För att hjälpa dig på traven listar jag exempel på symtom hos ditt djur där du som djurägare ska agera och hjälpa det enligt lagens krav. Du förväntas kontakta en klinik och be om råd hur du ska agera. 

 • Äter inte sedan en dag
 •  Kräks och får inte behålla mat/äter inte
 • Benpipa sticker ut ur huden
 •  Fluglarver krälar i ett sår
 • Hälta (beror alltid på smärta eller skada)
 • Urineringssvårigheter
 • Andnöd
 • Apati
 • Sår som inte läker, infekterade sår, stora sår, sår som blöder
 • Viktnedgång på grund av minskad aptit, kräkning eller diarré med eller utan nedsatt allmäntillstånd
 • Skriker 
 • Diarré som inte går över
 • Ögonskada/blundar med öga
 • Flytningar efter löpning
 • Rutten mun innan den ruttnat

Om du inte har råd med veterinärbedömning av ditt djur och kliniken/veterinären uppger att ditt djur behöver komma under vård kan du inte avstå och se hur det går. Du behöver fråga vilket lidande det innebär för djuret att du väntar. Om lidandet är ansenligt begår du ett brott om du inte agerar. Du har rätt till en andra åsikt om du vill (att åka till annan veterinär) om inte veterinären anser att själva resan är att utsätta djuret för otillbörligt lidande. 

Djurskyddslagen medger avlivning som en utväg ur lidandet. Är personen som ska avliva kunnig (oavsett om jägare eller veterinär) så är det ett sätt att undkomma plågor för ditt djur. Du kan alltså undvika att du blir anmäld till myndigheterna för brott mot djurskyddslagen genom att avliva istället. 

Så. Innan du skaffar djur (oavsett vilket):

 1. Ta reda på djurets grundläggande behov

 2. Planera för hur du ska kunna tillgodose djurets behov av sällskap, rastning, tillräckligt utrymme och skyddas från kyla och värme och andra grundläggande behov som beskrivs i djurskyddslagen. 

 3. Gör en kostnadskalkyl så du har råd att ha ett djur. Köp en frisk ras istället för en sjuk. Jämför försäkringspremier för olika raser och läs villkoren i försäkringarna (även om du inte vill försäkra) så får du snabbt en uppfattning om vilka raser du ska undvika (som du märker är de några av de populäraste). En tumregel är att ju mer extremt djuret är avlat på utseende och ju mindre ras sett till antal individer, desto fler sjukdomar finns i rasen.

 4. Välj en uppfödare som är duktig uppfödare, ger god support, är öppen med rasens problem och inte tror hon är veterinär men en värdefull vardagssupport.

 5. Ta reda på hur djurslaget uttrycker lidande och sjukdom så du kan tolka tecknen tidigt. Att ingripa tidigt är gynnsamt för sjukdomens prognos och för din ekonomi. 

 6. Avlivning är alltid en lösning när du inte har råd. Att avvakta och se när djuret lider är det inte. Lär känna en skicklig skytt om du vill ha ett alternativ till veterinär. 

 7. Djurhälsopersonal är skyldiga att anmäla till polis eller länsstyrelse om du inte följer djurskyddslagen. Det är inte ett hot för att få behandla ditt djur och få pengar av dig (som uppges i vissa trådar på Facebook med jämna mellanrum).Det är heller inte veterinärens fel  att ditt djur är sjukt eller du saknar resurser för att behandla. 

Om du ägnar lite tid åt research och kunskapsinhämtning kommer ditt djur få det bra hos dig och du får en god relation med djurhälsopersonalen som en ansvarstagande och kompetent djurägare. Även den dagen du vill avliva istället för behandla för att du inte har råd (eller av andra skäl än ekonomi). För det är faktiskt helt okey enligt djurskyddslagen och den rätten ska vi alltid respektera som en utväg. Det kan vara värt att påminna oss alla om ibland. 

PS. Köp inte hundar från annonser på Blocket som skriker smuggelhund. Du kan bättre än så.

PS 2. Avla inte på din tik eller hanne för att du får 30000 and counting för din labrapugdoodledachsstövare. Och om du nödvändigtvis måste, läs på vad som är normalt och onormalt kring dräktighet och förlossning.