Det svenska veterinära uppropet är nu också på Dog World. Följ gärna debatten där om du vill. Det kontroversiella i Uppropet i de första kommentarerna tycks vara att svenska uppfödare anser att SKK- registrerade brachycefaler har bättre andning än de utländska dito. Inte att veterinärerna larmar om andningsbesvär i sig. Jag antar att de utländska uppfödarna känner sig lika seriösa som de svenska. Eller avses egentligen enbart sk puppy mills, sk fulare? 


Själv står jag utan uppfattning i frågan men välkomnar att få veta genom någon form av registrering av de hundar vi veterinärer träffar i praktiken som vi bedömer har avvikande andningsmönster eller har en anatomi som kommer att ge upphov till andnöd enligt ett fördefinierat protokoll så det blir lika bedömningar för alla hundar över hela landet. Om alla svenska uppfödare kan uppmana sina tidigare valpköpare att göra en besiktning av hundarnas luftvägar så fort ett sådant protokoll finns så skulle vi snabbt få koll på läget i den svenska brachycefalstammen. Ungefär som uppfödare till hundar som går i SKK-program uppmanar köparna att röntga leder, lyssna på hjärtan, känna på knäskålar eller undersöka ögonen. 


http://www.dogworld.co.uk/product.php/146658/