Troligen blir fiktiva veterinär Klara fälld i Ansvarsnämnden för att inte ha agerat tillräckligt för att rädda Queen, dels genom behandling före sövning som efter operationen. Hur Klara tar fällningen beror troligen på stödet runt omkring henne från arbetskamrater och ledning under årslånga processen. 

Det vore oändligt mer rätt att verksamheten granskas i första läget. Har ledningen sett till att Klara är redo för att gå ensam och fatta beslut utan att ha någon att rådfråga? Kunde de schemalagt om så att någon mer senior veterinär kunde tagit passet, alternativt stängt jouren på grund av otillräcklig kompetens för att hålla öppet? Kunde de skaka fram en telefonbakjour, en kollega som därmed förväntas vara tillgänglig ytterligare en natt utöver eget schema?

Inget lätt beslut att besluta om stängning  - Klara klarade resten av passets patienter utan problem. En väldigt sjuk valptik tillhör inte vanligheterna och med hög belastning blir det kort tid för reflektion för  bästa handläggning. Kombinationen erfaren uppfödare - oerfaren veterinär är sällan en lyckad kombination vid extraordinära lägen. Uppfödaren kan pressa på hur det ska gå till för att i anmälningsläget gå helt fri; i det här fallet borde veterinären nekat till att forcera fram kejsarsnitt eller att uppfödaren tar hem tiken efter kirurgin och dokumenterat råden i journalen. 

Veterinär Birger kläms mellan sin mångåriga relation med uppfödare Birgitta och att agera det som anses illojalt genom att kritisera Klaras agerande. Han förstår att en fällning i nämnden kan kosta mycket för hans kollega, men kan heller inte ljuga att hanteringen var utan fel. 

Birgitta vill egentligen bara höras i sin reklamation av hur tiken avled och att debiteringen inte är rimlig. Få någon slags upprättelse. Reklamationsansvarig ser inte några flagranta fel och driver då Birgitta mot en anmälan för att få den veterinärmedicinska handläggningen prövad.

Generellt finns det en liten förståelse för att djursjukvård inte alltid går på ett snöre när djuret avlider eller behöver opereras om t ex. Då måste någon ställas till svars och betala med sin skuld eller att företaget backar på kostnader. Den komplikationsfria djursjukvården existerar förstås inte, särskilt den som äger rum när andra släcker och går hem. När man med mindre personella resurser förväntas lösa akutpatienters skador och sjukdomar.  

Jag - med flera andra - önskar en nyordning kring ansvarsärenden. Först verksamhetsgranskning, sedan eventuell fällning av kollega. Det skulle skapa en tryggare arbetsmiljö där det är tydligt att arbetsgivaren har ansvaret för att den som står i första ledet har tillräcklig support och kunskap för att stå på egen hand på jourtid. Tyvärr tror jag inte att det går att påverka det bitvis hårdnande tonläget när en djurägare är missnöjd och/eller ekonomiskt pressad. Istället får vi fokusera på den överväldigande majoritet av ägare som är nöjda och tacksamma.