SVT har gjort en artikelserie i sommar om hyrläkarna. Läs gärna under #hyrnotan. I Västernorrland där jag bor landar notan på 332 miljoner kronor and counting... en fullkomligt horribel summa pengar som kunde ha använts till betydligt bättre ändamål. Jag läser mig till att en del av problemet är att den ordinarie arbetstiden är förlagd från 7-21. Efter 21 får läkaren om denne går in och jobbar upp till fyra gånger tiden i komp. Och som alla känner till är det ju vanligt att vården bemannas och människor blir sjuka även nattetid. Detta skapar enorma kompberg, som i sin tur - när det tas ut i tid - behöver bemannas av någon vid frånvaro. Här fyller hyrläkarna till stor del vakanserna. Det händer sig, att den kompledige doktorn åker till ett annat Landsting och jobbar som hyrläkare också. Om hen orkar förstås. Det är inte alldeles självklart.


En klinikchef med 178 000 i månadslön har samlat på sig 12 års övertid och kräver sin arbetsgivare på 25 miljoner kronor i Västernorrland. Dagens Medicin skriver i en artikel från 2015 att det sammanlagda kompberget i landstingen för läkarna är 3.5 miljoner komptimmar, där en chef från Torsby leder med 7 600  timmar. Exemplen är många och ett tecken på att kontrollfunktionerna i landstingen är undermåliga.


Men även om det är lukrativt att vara hyrläkare är det ingen dans på rosor att åka bort och lämna sin familj för att jobba, särskilt när lönen är skaplig på hemmaplan. Så även om man får bukt med jouravtalen (vilket verkar vara en het potatis) behöver bristspecialiteterna bemannas - psykiatrin och allmänmedicinen till exempel. Och arbetsmiljön behöver ses över. Något är fel när så många väljer att jobba som hyrläkare med långa dagar, hård bokning och utan kontinuitet i relationer på sin arbetsplats. Att jobba med ständiga överbeläggningar, i tröga beslutsprocesser, litet inflytande över arbetet, ökande administrativa bördor och dåliga IT-system skapar en ohållbar psykosocial miljö. Det märks också i sjukskrivningstalen. Yngre kvinnliga läkare mår sämst och är i högst utsträckning sjukskrivna. Läkarförbundets hållning är att vården inte kan detaljstyras av politiker utan måste reformeras av vårdpersonal med djupare insikt om konsekvenser av besluten.


Klart är att något måste hända. Landstingen behöver vara attraktiva som arbetsgivare för att den psykosociala arbetsmiljön är bra och arbetsuppgifterna känns meningsfulla och utvecklande. Inom vissa discipliner är det mer angeläget än andra. Och en läkare ska omfattas av arbetstidslagen som alla andra. Därför känns det rimligt och nödvändigt att man ska schemaläggas istället för att ha beredskap när de flesta i Sverige sover eller har ledigt.


Konsekvensen av hyrläkarsystemet är tydligt; kontinuiteten försvinner, patienten får träffa olika doktorer för samma åkomma, risken för missar och informationsförluster på vägen är uppenbar.


Med en son som har svåra smärtor och jag själv med en kronisk sjukdom vet jag betydelsen av att ha en och samma läkare. Det skapar ett förtroende och en tillit att hen känner mig och mitt behov. Ideliga nya kontakter är fördyrande och patientosäkert, inte minst för gamla , resurssvaga och multisjuka.


Så påverkar läkarstabiliteten

Känner du dig trygg med den samordning som sker av dina kontakter i vården?
Snittbetyg vårdcentral med 65 procent eller mer hyrläkare/vikarier: 63,7
Snittbetyg vårdcentral utan hyrläkare/vikarier: 81,8

Fick du tid hos den person som du ville träffa? 
Snittbetyg vårdcentral med 65 procent eller mer hyrläkare/vikarier: 71,8
Snittbetyg vårdcentral utan hyrläkare/vikarier: 84,1              

Frågade läkaren dig om tidigare sjukdomar eller hälsoproblem som du upplevde var relevanta för besöket? 
Snittbetyg vårdcentral med 65 procent eller mer hyrläkare/vikarier: 54,6
Snittbetyg vårdcentral utan hyrläkare/vikarier: 64,8  


Berättade läkare för dig om vilka eventuella varningssignaler som du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller behandling?  
Snittbetyg vårdcentral med 65 procent eller mer hyrläkare/vikarier: 40,6
Snittbetyg vårdcentral utan hyrläkare/vikarier: 49,7

* Sifforna anger ej procent. Patienterna har haft flera svaralternativ att välja mellan (ex utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda, dåligt) och svaren har normerats till en skala mellan 0 och 100. 

Källa: Rapporten »Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården«, Läkarförbundet år 2015