Dr YY ringer från smärtenheten i Sundsvall. Han har läst mitt mejl. Det där jag skickade i frustration över att specialistvårdsremissen ogiltigförklarades av Västernorrland och de inte ens ville träffa honom utan hänvisade till vårdcentral. Det där mejlet jag skickade till alla i vårdhierarkin från landstingsdirektör och neråt. Alla jag kom på.
 
Dr YY frågar vem som skickade brevet. Jag säger att jag slängt det för att jag blev så arg. Dr YY säger att remissen från Norrbotten gått till fel ställe i Härnösand där man har hand om funktionshindrade men inte smärta. Jag förstår inte riktigt om remissen nu sniglat sig till rätt klinik eller om det är mitt mejl till högre ort som föranlett ett visst letande efter remissen.
 
Ringer man inte om man får en remiss som verkar felriktad och kollar om det blivit rätt? Eller föralldel skickar den vidare till någon klinik som verkar lämplig för frågeställningen?
 
Jag blir helt matt.
 
Hursomhelst verkar Dr YY inställd på aktivera specialistvårdremissen. Men han behöver uppgifter till vilken enhet den ska ställas. Norrbottens remiss saknar adress-och kontaktuppgifter till Karolinska.
 
I förbigående säger Dr YY att han övervägt att anmäla den kollega i Sunderbyn som ansvarat för sonens recept, så åt h-e anser han att hans medicinering av en ung man med smärta är.
 
Jag drar efter andan. Går till jobbet. Det skramlar tomt i huvet.