Hej!

I mitt yrke som veterinär har jag nära kontakt med djurförsäkringsbolagen sedan 30 år. Som jag ser det finns det en vinst i en god relation för att djuret ska få god vård, djurägaren ska vara nöjda, försäkringsbolaget sälja försäkringar och djursjukvården kunna tillhandahålla djursjukvård av god kvalitet. 

Jag har numera daglig kontakt med kunder som pratat med sina ombud som öppet dissar prissättningen på djursjukvården som horribel och skenande. Man gör sammankoppling med ägarkonsolideringen av djursjukvården (men tror att man glömmer övriga aktörers prisökning) och är kritisk och dömande. 


Jag är stolt företrädare för en koncern med 170 medarbetare. Idag på söndagen den 25 juli  jobbar 14 medarbetare på vardera djursjukhus för att tillhandahålla vård för behövande djur i regionen under hela dygnet. Jag är själv inne på dag 7 för att täcka upp pass som saknar bemanning. Tempot är högt men stämningen är god. Vi sträcker på oss att vi står pall och får ihop scheman så vi kan ta emot dygnet runt.

Ormbetten är många, flera av dem behöver antiserum för att blödningstiderna är omätbart långa, de har oerhört ont eller är påverkade i sitt allmäntillstånd. Vi tar emot bitskadade som frakturerat tänder, ögon som är skadade, påkörda djur. Vi opererar dygnet runt de djur som behöver det, har möjlighet till intensivvård, skiktröntgen, blodtransfusion. 

Utvecklingen har varit snabb. Den kanske inte passar alla såtillvida att den blir för dyr. Det har jag respekt för. Alla kanske inte har råd och de får välja andra vårdalternativ. Visar det sig att kunderna inte vill ha den högkvalificerade, personalintensiva djursjukvården så får vi växla ner, stänga nätterna och helgerna och ta emot dagtid. Då kan vi justera priserna. Men behöver förstås minska på vår fantastiska personal som engagerat vårdar och behandlar sjuka och skadade djur med stor skicklighet. 

Men kära försäkringsbolag, kan ni visa bättre respekt för oss som tillhandahåller vården sommaren 2021 och inte öppet dissa och håna prissättningen? Senast idag skrattade ett ombud och berättade till en kund att hen hade direktreglerat en ormbettshund för 60 000 kronor och tyckte det var horribelt. Jag är istället ödmjukt imponerad att det finns resurser att rädda liv på den enhet vården gavs. För det var inget vanligt ormbett är jag säker på. Utan en livshotande sjuk hund som krävt intensivvård. Jag hoppas den gick att rädda eftersom djurägaren hett önskade det. Att avliva är alltid ett alternativ (som skedde förr när vården var mindre avancerad). 

Jag önskar att det fanns en hederskodex på försäkringsbolagen. På samma sätt som jag förväntar mig att vår personal talar gott om bolagen och inte raljerar över eventuella övervinster vill jag att det finns en policy att behandla djursjukvårdsföretagen med den respekt vi förtjänar. Jag är också säker på att försäkringsgraden kommer droppa om det inte finns dygnetruntvård i Sverige överhuvud taget. Det i sin tur kommer att påverka försäkringsbolagen.

Vi är beroende av varandra. Framförallt förtjänar hårt arbetande djurhälsopersonal att behandlas med den respekt vi förtjänar. 

Jag skickar detta till samtliga djurförsäkringsbolag och förväntar mig replik.