Statement regarding a YouTube clip showing a Pug with breathing difficulties at a dog show in Sweden.


The Swedish Kennel Club (SKC) has worked intensively on the education of show judges on how to handle exaggerated anatomical features in their duties. Breathing has been in focus both in general and specific texts within the Nordic Breed Specific Instructions (http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/special-breed-specific-instructions-A8.pdf). There is also a video production specifically focused on breathing difficulties available on YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kQ_3f4bLkME&feature=youtu.be).


The SKC board therefore deeply regrets the scenario depictured on YouTube regarding the examination and rewarding a Pug with clinical signs of distress related to breathing at a dog show in Sweden this summer.


The judge on duty has been asked to explain and motivate his actions according to procedures to be followed when situations like this are brought to our attention. That process is not yet completed


SKC expects that such scenarios shown in the film clip are not going to happen again. SKC’s ambition is to make sure that every judge at shows in Sweden will fully comply with BSI and the importance of the health aspects in the evaluation of exaggerated anatomical features. This incident very clearly shows the continuous need for attention towards exaggerations in anatomical features and the importance to continue the work with the Breed Specific Instructions, BSI.


To make sure that potential breeding stock in brachycephalic breeds meets expected criteria regarding breathing SKK have developed collaborative efforts in Sweden with, the veterinary profession and national authorities. Within this collaborative framework there are six focus areas:


  1. An update on nationally and internationally available data on the prevalence of unhealthy related to a brachycephalic constitution.

  2. Investigate the possibilities to centrally register diagnoses and surgical procedures related to exaggerated anatomical features.

  3. Revision of the puppy health certificate, mandatory to all puppies sold by members of SKC, to include more focus on constitutional aspect on health.

  4. Develop a protocol and veterinary certificate for potential breeding stock on breathing capacity intended as a merit and if necessary be made compulsory before breeding.

  5. Further training of judges, veterinarians and breeders related to exaggerated anatomical features. 

  6. Consumer education on health risks related to a brachycephalic constitution..


These projects all aiming to avoid scenarios as the one alluded on will be reported on at Dog WelllNet.com.


  På bloggen Pedigree Exposed finns ett tillkännagivande kring hur SKK ser på händelsen i Backamo, då en domare dömer en hund med klar andnöd till excellent. Filmen togs av Vetbase administratör och lades slutligen upp på Jemima Harrisons blogg och fördömdes kraftigt från många håll. Inte minst som SKK har tydliga direktiv hur dålig andning ska bedömas i svenska utställningsringen:

https://www.youtube.com/watch?v=yPs6BM0sw8k


Samma domare försvarade med eftertryck att dylika företeelser inte ens förekommer i den svenska utställningsringen för ett par månader sedan i Aktuellt. Jag tänker några saker:

Att andnöd är normaliserat. Man bortförklarar med att hunden behöver lugna ner sig, har ångest över att vara på bordet, behöver öva sig mer på att visas upp. Jag säger däremot INTE att det händer hela tiden. Men att problemet finns utan att någon vid ringside eller domaren agerar.

Hade något liknande skett med en labrador hade många med domaren reagerat. Avbrutit dömandet. Tagit den i skugga. Kylt ner den. Tillkallat veterinär. Varit allvarligt oroad över tecken på andnöd och/eller värmeslag.


Det finns en film på hunden när den travar på med matte under hösten.  Utan att ha några tecken på andnöd. Den har fått veterinärintyg på normal andning. Den är alltså frisk.


Eller?


Vi var samtliga närvarande ense om att också bristande avkylningsförmåga är förknippat med stort lidande för den drabbade hunden på SKK:s möte i höstas. Vi behöver avla på individer som inte kapsejsar av värmen och kippar efter luft. För hundens skull.


Tack SKK för klargörande! Hoppas på hitta detta klargörande som breaking News på er egen hemsida översatt till svenska också.