Öppet brev till djurförsäkringsbolagens handläggare

Hej!

I mitt yrke som veterinär har jag nära kontakt med djurförsäkringsbolagen sedan 30 år. Som jag ser det finns det en vinst i en god relation för att djuret ska få god vård, djurägaren ska vara nöjda, försäkringsbolaget sälja försäkringar och djursjukvården kunna tillhandahålla djursjukvård av god kvalitet. 

Jag har numera daglig kontakt med kunder som pratat med sina ombud som öppet dissar prissättningen på djursjukvården som horribel och skenande. Man gör sammankoppling med ägarkonsolideringen av djursjukvården (men tror att man glömmer övriga aktörers prisökning) och är kritisk och dömande. 


Jag är stolt företrädare för en koncern med 170 medarbetare. Idag på söndagen den 25 juli  jobbar 14 medarbetare på vardera djursjukhus för att tillhandahålla vård för behövande djur i regionen under hela dygnet. Jag är själv inne på dag 7 för att täcka upp pass som saknar bemanning. Tempot är högt men stämningen är god. Vi sträcker på oss att vi står pall och får ihop scheman så vi kan ta emot dygnet runt.

Ormbetten är många, flera av dem behöver antiserum för att blödningstiderna är omätbart långa, de har oerhört ont eller är påverkade i sitt allmäntillstånd. Vi tar emot bitskadade som frakturerat tänder, ögon som är skadade, påkörda djur. Vi opererar dygnet runt de djur som behöver det, har möjlighet till intensivvård, skiktröntgen, blodtransfusion. 

Utvecklingen har varit snabb. Den kanske inte passar alla såtillvida att den blir för dyr. Det har jag respekt för. Alla kanske inte har råd och de får välja andra vårdalternativ. Visar det sig att kunderna inte vill ha den högkvalificerade, personalintensiva djursjukvården så får vi växla ner, stänga nätterna och helgerna och ta emot dagtid. Då kan vi justera priserna. Men behöver förstås minska på vår fantastiska personal som engagerat vårdar och behandlar sjuka och skadade djur med stor skicklighet. 

Men kära försäkringsbolag, kan ni visa bättre respekt för oss som tillhandahåller vården sommaren 2021 och inte öppet dissa och håna prissättningen? Senast idag skrattade ett ombud och berättade till en kund att hen hade direktreglerat en ormbettshund för 60 000 kronor och tyckte det var horribelt. Jag är istället ödmjukt imponerad att det finns resurser att rädda liv på den enhet vården gavs. För det var inget vanligt ormbett är jag säker på. Utan en livshotande sjuk hund som krävt intensivvård. Jag hoppas den gick att rädda eftersom djurägaren hett önskade det. Att avliva är alltid ett alternativ (som skedde förr när vården var mindre avancerad). 

Jag önskar att det fanns en hederskodex på försäkringsbolagen. På samma sätt som jag förväntar mig att vår personal talar gott om bolagen och inte raljerar över eventuella övervinster vill jag att det finns en policy att behandla djursjukvårdsföretagen med den respekt vi förtjänar. Jag är också säker på att försäkringsgraden kommer droppa om det inte finns dygnetruntvård i Sverige överhuvud taget. Det i sin tur kommer att påverka försäkringsbolagen.

Vi är beroende av varandra. Framförallt förtjänar hårt arbetande djurhälsopersonal att behandlas med den respekt vi förtjänar. 

Jag skickar detta till samtliga djurförsäkringsbolag och förväntar mig replik. 


Djurägare som avvaktar

Att vara djurägare är förenat med ansvar. Ansvaret definieras enligt djurskyddslagen . 

I andra kapitlet paragraf 1 står att läsa att det är ett grundläggande djurskyddskrav att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.


På dig som djurhållare finns det också krav. Att du ska ha tillräcklig kompetens för att sköta om djuret på bästa sätt. I det inkluderas att känna till djurslagets grundläggande behov och hur det uttrycker sig när det är sjukt. 

Om djuret är sjukt förväntas du agera. Inte vänta och se. Du kan välja mellan att ge det nödvändig vård eller avliva. Avlivning kan göras hos veterinär eller någon som kan utföra avlivning på skonsamt sätt, t ex genom att djuret skjuts. För att hjälpa dig på traven listar jag exempel på symtom hos ditt djur där du som djurägare ska agera och hjälpa det enligt lagens krav. Du förväntas kontakta en klinik och be om råd hur du ska agera. 

 • Äter inte sedan en dag
 •  Kräks och får inte behålla mat/äter inte
 • Benpipa sticker ut ur huden
 •  Fluglarver krälar i ett sår
 • Hälta (beror alltid på smärta eller skada)
 • Urineringssvårigheter
 • Andnöd
 • Apati
 • Sår som inte läker, infekterade sår, stora sår, sår som blöder
 • Viktnedgång på grund av minskad aptit, kräkning eller diarré med eller utan nedsatt allmäntillstånd
 • Skriker 
 • Diarré som inte går över
 • Ögonskada/blundar med öga
 • Flytningar efter löpning
 • Rutten mun innan den ruttnat

Om du inte har råd med veterinärbedömning av ditt djur och kliniken/veterinären uppger att ditt djur behöver komma under vård kan du inte avstå och se hur det går. Du behöver fråga vilket lidande det innebär för djuret att du väntar. Om lidandet är ansenligt begår du ett brott om du inte agerar. Du har rätt till en andra åsikt om du vill (att åka till annan veterinär) om inte veterinären anser att själva resan är att utsätta djuret för otillbörligt lidande. 

Djurskyddslagen medger avlivning som en utväg ur lidandet. Är personen som ska avliva kunnig (oavsett om jägare eller veterinär) så är det ett sätt att undkomma plågor för ditt djur. Du kan alltså undvika att du blir anmäld till myndigheterna för brott mot djurskyddslagen genom att avliva istället. 

Så. Innan du skaffar djur (oavsett vilket):

 1. Ta reda på djurets grundläggande behov

 2. Planera för hur du ska kunna tillgodose djurets behov av sällskap, rastning, tillräckligt utrymme och skyddas från kyla och värme och andra grundläggande behov som beskrivs i djurskyddslagen. 

 3. Gör en kostnadskalkyl så du har råd att ha ett djur. Köp en frisk ras istället för en sjuk. Jämför försäkringspremier för olika raser och läs villkoren i försäkringarna (även om du inte vill försäkra) så får du snabbt en uppfattning om vilka raser du ska undvika (som du märker är de några av de populäraste). En tumregel är att ju mer extremt djuret är avlat på utseende och ju mindre ras sett till antal individer, desto fler sjukdomar finns i rasen.

 4. Välj en uppfödare som är duktig uppfödare, ger god support, är öppen med rasens problem och inte tror hon är veterinär men en värdefull vardagssupport.

 5. Ta reda på hur djurslaget uttrycker lidande och sjukdom så du kan tolka tecknen tidigt. Att ingripa tidigt är gynnsamt för sjukdomens prognos och för din ekonomi. 

 6. Avlivning är alltid en lösning när du inte har råd. Att avvakta och se när djuret lider är det inte. Lär känna en skicklig skytt om du vill ha ett alternativ till veterinär. 

 7. Djurhälsopersonal är skyldiga att anmäla till polis eller länsstyrelse om du inte följer djurskyddslagen. Det är inte ett hot för att få behandla ditt djur och få pengar av dig (som uppges i vissa trådar på Facebook med jämna mellanrum).Det är heller inte veterinärens fel  att ditt djur är sjukt eller du saknar resurser för att behandla. 

Om du ägnar lite tid åt research och kunskapsinhämtning kommer ditt djur få det bra hos dig och du får en god relation med djurhälsopersonalen som en ansvarstagande och kompetent djurägare. Även den dagen du vill avliva istället för behandla för att du inte har råd (eller av andra skäl än ekonomi). För det är faktiskt helt okey enligt djurskyddslagen och den rätten ska vi alltid respektera som en utväg. Det kan vara värt att påminna oss alla om ibland. 

PS. Köp inte hundar från annonser på Blocket som skriker smuggelhund. Du kan bättre än så.

PS 2. Avla inte på din tik eller hanne för att du får 30000 and counting för din labrapugdoodledachsstövare. Och om du nödvändigtvis måste, läs på vad som är normalt och onormalt kring dräktighet och förlossning. 

Onödiga akutbesök

Det finns en utbredd uppfattning på djurägarsidor och månne även hos försäkringsbolag (?) och digitala rådgivningstjänster (??) att djursjukhusen bokar in onödiga koller av djuren på sina akutlistor. Jag vill därför dela med mig av en akutlista för en dryg vecka sedan. Den som vill kolla på besök på fler dagar är välkomna att kontakta mig. Den är slumpmässigt utvald. 

 • 2 stycken misstänkta grässtrå i näshåla, äter ej
 • Bitskada ev fraktur
 • Remiss blodbrist och loj
 • Böld 
 • Avlivning pga andnöd
 • Ätit främmande föremål, ligger bara
 • Nyss ätit främmande föremål, in för att kräkas
 • Flytningar från vagina
 • 2 stycken blockhalt efter lek
 • Svullet sår
 • 2 stycken ögonskador
 • 2 stycken huggormsbett
 • Brutit klo, blöder
 • 2 stycken sårskador som varar, hängig
 • Diarré och kräkningar, ligger bara
 • Påkörd
 • Remiss förlossningsproblem
 • Bitskada, apatisk

Jag kan inte se att någon av ovanstående borde stannat hemma till en annan dag. Jag tycker att vi sorterar vettigt på våra akutlistor. 

Så här beskriver t ex 2288, ny rådgivningsplattform för djur, sitt misstroende mot professionell bedömning av djurets problem om man ringer kliniken direkt:

En omväg i veterinärsdjungeln kan kosta både tid och pengar – men framför allt kan det orsaka extra oro för dig och onödigt lidande för ditt djur.

Onödigt lidande för att djursjukhusen ger fel råd? Omväg i veterinärsdjungeln? Extra oro för att vi överdriver problemet? Jag blir på riktigt ledsen och förbannad att vår verksamhet beskrivs på detta sätt. Som ohederliga. Som en aktör som ökar oron för djurägaren. Och dyrt blir det dessutom. 


Felbehandlingen del 6: Reflektioner

Troligen blir fiktiva veterinär Klara fälld i Ansvarsnämnden för att inte ha agerat tillräckligt för att rädda Queen, dels genom behandling före sövning som efter operationen. Hur Klara tar fällningen beror troligen på stödet runt omkring henne från arbetskamrater och ledning under årslånga processen. 

Det vore oändligt mer rätt att verksamheten granskas i första läget. Har ledningen sett till att Klara är redo för att gå ensam och fatta beslut utan att ha någon att rådfråga? Kunde de schemalagt om så att någon mer senior veterinär kunde tagit passet, alternativt stängt jouren på grund av otillräcklig kompetens för att hålla öppet? Kunde de skaka fram en telefonbakjour, en kollega som därmed förväntas vara tillgänglig ytterligare en natt utöver eget schema?

Inget lätt beslut att besluta om stängning  - Klara klarade resten av passets patienter utan problem. En väldigt sjuk valptik tillhör inte vanligheterna och med hög belastning blir det kort tid för reflektion för  bästa handläggning. Kombinationen erfaren uppfödare - oerfaren veterinär är sällan en lyckad kombination vid extraordinära lägen. Uppfödaren kan pressa på hur det ska gå till för att i anmälningsläget gå helt fri; i det här fallet borde veterinären nekat till att forcera fram kejsarsnitt eller att uppfödaren tar hem tiken efter kirurgin och dokumenterat råden i journalen. 

Veterinär Birger kläms mellan sin mångåriga relation med uppfödare Birgitta och att agera det som anses illojalt genom att kritisera Klaras agerande. Han förstår att en fällning i nämnden kan kosta mycket för hans kollega, men kan heller inte ljuga att hanteringen var utan fel. 

Birgitta vill egentligen bara höras i sin reklamation av hur tiken avled och att debiteringen inte är rimlig. Få någon slags upprättelse. Reklamationsansvarig ser inte några flagranta fel och driver då Birgitta mot en anmälan för att få den veterinärmedicinska handläggningen prövad.

Generellt finns det en liten förståelse för att djursjukvård inte alltid går på ett snöre när djuret avlider eller behöver opereras om t ex. Då måste någon ställas till svars och betala med sin skuld eller att företaget backar på kostnader. Den komplikationsfria djursjukvården existerar förstås inte, särskilt den som äger rum när andra släcker och går hem. När man med mindre personella resurser förväntas lösa akutpatienters skador och sjukdomar.  

Jag - med flera andra - önskar en nyordning kring ansvarsärenden. Först verksamhetsgranskning, sedan eventuell fällning av kollega. Det skulle skapa en tryggare arbetsmiljö där det är tydligt att arbetsgivaren har ansvaret för att den som står i första ledet har tillräcklig support och kunskap för att stå på egen hand på jourtid. Tyvärr tror jag inte att det går att påverka det bitvis hårdnande tonläget när en djurägare är missnöjd och/eller ekonomiskt pressad. Istället får vi fokusera på den överväldigande majoritet av ägare som är nöjda och tacksamma.

Felbehandlingen del 5: Brevet till Ansvarsnämnden

- Hej Birger, har du hunnit läsa Queens journal? frågar uppfödare Birgitta i telefonen. 

- Jajo, humhum... det har jag. Svårt ärende humhum..

- Men Birger, nu behöver du vara ärlig. Visst gick inte allt riktigt rätt till?

- Hrrmm.. ja... jag vill inte vara okollegial. Flickan kommer ju bli ledsen att bli anmäld och det är det ju inte värt. Kan du kanske prata med klinikledningen igen tycker jag?

- Det är tvärstopp. Jag ringde igår igen. Enda sättet att få upp ärendet på bordet igen är om jag anmäler och det funnits brister. Birger, det är jättemycket pengar för mig. Jag ber dig att hjälpa mig. Jag kommer inte att röja att du varit spökskrivare. 

- Alltså, jag är ju ingen modern veterinär, säger Birger efter en stund. Jag har ju jobbat i en annan  tidsålder och de tikar jag gjort kejsarsnitt har aldrig varit sådär sjuka. Jag har inte sett någon livmoderomvridning någonsin på hund. 

- Men? säger Birgitta lite skarpt och uppfordrande. 

- Ja, alltså. Hunden borde nog fått mer omvårdnad. Inte åkt hem i det skicket och fått mer behandling före operationen. Valparna borde inte lagts till alls. Men jag är inte säker att det gått vägen även om allt gjorts rätt och riktigt. Birgitta, du väntade väldigt länge med att köra in henne. 

- Ja, det inser jag, säger Birgitta skamset.  Men ändå. Veterinären borde veta bättre. Göra mer och bättre. Ringa in nå´n som är erfaren. 

- Ja Birgitta, det där är ju inte så lätt, hon hade nog ingen. Kanske var det rent av första passet på egna ben? Inser du att det kan bli jobbigt för tösen? Du anmäler ju henne för ett schema hon inte har mandat över. Det är inte rätt. 

- Det kan inte hjälpas, om det är enda sättet som kliniken tänker backa på kostnaden så får det bli så. Tack Birger! Jag skriver med egna ord så de är inte dina. Din hjälp är ovärderlig. 

- Humhum.. det känns inget vidare detta, Birgitta. Fundera ett varv till snälla du. 

Äldre inlägg

Nyare inlägg